Disclaimer

NyfiknaManniskor.com har åtagit sig att hålla denna webbplats uppdaterad och korrekt. Om du ändå skulle stöta på något som är felaktigt eller inaktuellt skulle vi uppskatta om du kunde meddela oss detta. Vänligen ange var på webbplatsen du läste informationen. Vi kommer sedan att titta på detta så snart som möjligt. Vänligen skicka ditt svar via e-post till: mia@nyfiknamanniskor.com.

Alla personuppgifter som du ger oss i samband med ditt svar eller din begäran om information kommer endast att användas i enlighet med vår integritetspolicy.

NyfiknaManniskor.com ska göra alla rimliga ansträngningar för att skydda sina system mot alla former av olaglig användning. NyfiknaManniskor.com ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för detta ändamål, med hänsyn till bland annat den senaste tekniken. Företaget ska dock inte vara ansvarigt för någon som helst förlust, direkt och/eller indirekt, som en användare av webbplatsen lider till följd av att en tredje part använder dess system på ett olagligt sätt.

NyfiknaManniskor.com tar inget ansvar för innehållet på webbplatser som det finns en hyperlänk eller annan hänvisning till eller från. Produkter eller tjänster som erbjuds av tredje part ska omfattas av dessa tredje parters tillämpliga villkor.

Alla immateriella rättigheter till innehållet på denna webbplats tillhör NyfiknaManniskor.com.

The content on this website is available under a Creative Commons – Attribution-NoDerivatives 4.0 License, unless specified otherwise.

Om du har några frågor eller problem med webbplatsens tillgänglighet, tveka inte att kontakta oss.