Fredrik Wikingsson förmögenhet

Fredrik Wikingsson förmögenhet

Fredrik Wikingssons Karriär och Inkomster

Fredrik Wikingssons karriär som programledare och journalist tog fart i mitten av 1990-talet. Tillsammans med Filip Hammar har de skapat en lång rad av omtyckta tv-produktioner och projekt:

  • “Ursäkta röran (Vi bygger om)”
  • “Vem kan slå Filip och Fredrik”
  • “La bamba”
  • “Alla mot alla”

“Alla mot alla” har blivit en riktig framgångssaga med flera säsonger och har även sålts till andra länder som Norge, Belgien och Danmark. Deras gemensamma produktioner har legat till grund för mycket av den ekonomiska framgången för både Hammar och Wikingsson.

Förutom tv-produktionen driver Fredrik även egna bolag som har bidragit till hans höga inkomster. Det egna bolaget Fredrik Wikingsson AB har gått från klarhet till klarhet med intäkter på 16,8 miljoner kronor och eget kapital på 56,6 miljoner kronor år 2018-2019. År 2023 omsatte bolaget 26,5 miljoner kronor med tillgångar på 134,7 miljoner kronor. Fredrik Wikingsson förmögenhet: Wikingsson driver även produktionsbolaget Nexiko tillsammans med Filip, Lars Beckung och Micke Svensson. Nexiko hade en omsättning på cirka 104 miljoner kronor år 2018 och har fortsatt att växa.1

Inkomsterna från olika finansiella poster är också betydande för Fredrik. Årets resultat 2018-2019 visade ett överskott på nästan 6,7 miljoner kronor och en långsiktig fordring värd 66 miljoner kronor har redovisats.

Utöver sina gemensamma projekt med Filip har Fredrik också egna intäkter från sitt företag och sina personliga investeringar. Enligt Skatteverket hade han en fastställd förvärvsinkomst på 1,9 miljoner kronor under 2022, vilket ger en månadslön på cirka 161 816 kronor, samt ett överskott av kapital på 5,5 miljoner kronor samma år.2

Bolag och Ekonomiska Framgångar

Fredrik Wikingssons egna företag, Fredrik Wikingsson AB, och produktionsbolaget Nexiko som han driver tillsammans med Filip Hammar, Lars Beckung och Micke Svensson, har båda visat på imponerande ekonomiska resultat.

Fredrik Wikingsson förmögenhet: AB har år efter år visat på starka resultat:

  • Intäkter på över 16,8 miljoner kronor och eget kapital på 56,6 miljoner kronor år 2018-2019.
  • År 2023 var omsättningen uppe i 26,5 miljoner kronor, med betydande tillgångar på 134,7 miljoner kronor.

Sådana siffror understryker en skicklig hantering av resurser och en förmåga att generera hållbar tillväxt.

Nexiko har också visat på imponerande tillväxt:

ÅrOmsättningRörelseresultat
201782 miljoner kronor9,6 miljoner kronor
2018104 miljoner kronor15 miljoner kronor

Fredrik och Filip har också framgångsrikt drivit produktionsbolaget LMFF Holding AB tillsammans, där omsättningen under 2022 uppgick till 299,6 miljoner kronor. Bolagets tillgångar var under samma år 98 miljoner kronor, och resultatet landade på 19,8 miljoner kronor. Att driva flera lönsamma bolag parallellt visar inte bara på affärsskicklighet utan även på en utomordentlig förmåga att balansera kreativa projekt med kommersiell framgång.

Fredrik Wikingsson förmögenhet: Egendom och Livsstil

Fredrik Wikingssons fastigheter reflekterar hans ekonomiska stabilitet och framgångar. Ett av de mest anmärkningsvärda fastigheterna är ett hus beläget på franska rivieran, köpt för omkring 9,9 miljoner kronor. Husköpet finansierades genom lån, enligt rekommendation från Fredriks rådgivare på privatbanken. Förutom köpeskillingen tillkommer kostnader för underhåll, vilket kan vara betydande med tanke på husets prestigefyllda läge och omfattning.

I Sverige bor Fredrik tillsammans med sin fru Johanna Swanberg och deras två barn i en centralt belägen lägenhet i Stockholm. Lägenheten, med dess högsta marknadsvärde och potentiella underhållskostnader, bidrar till att visa den framgång och de resurser som Fredrik har förvärvat genom sin karriär.

Att äga fastigheter av högt värde, både i Sverige och utomlands, skildrar en livsstil som är både kosmopolitisk och förmögen. Fredriks beslut att investera i fastigheter och den övergripande hanteringen av dessa reflekterar hans långsiktiga ekonomiska strategier. Genom att följa råd från bankrådgivare och använda lån vid behov visar Fredrik på ett förutseende tillvägagångssätt, envist i sin strävan att bevara och öka sitt kapital.

Fredriks förmåga att underhålla och bevara värdet på sina fastigheter visar på hans förmåga att hantera sin ekonomi effektivt. Fredrik Wikingsson förmögenhet: Genom att balansera kostnader för underhåll och förbättringar, samt att dra nytta av professionell rådgivning, säkerställer Fredrik att hans egendomar fortsätter att vara en viktig del av hans förmögenhetsportfölj.

Sammanfattningsvis visar Fredrik Wikingssons karriär och ekonomiska strategi på en imponerande förmåga att kombinera kreativitet med affärsskicklighet. Genom sina olika projekt och investeringar har han inte bara byggt upp en betydande förmögenhet, utan också skapat en stabil grund för fortsatt framgång inom mediebranschen.

  1. Wikingsson F. Årsredovisning för Fredrik Wikingsson AB. Stockholm: Bolagsverket; 2019.
  2. Skatteverket. Taxeringsuppgifter för Fredrik Wikingsson. Stockholm: Skatteverket; 2022.