Hur mycket kontanter får man resa med?

Hur mycket kontanter får man resa med?

Hur mycket kontanter får man ta med sig inom EU?

Det finns ingen specifik gräns för hur mycket kontanter man får ha på sig när man reser inom EU. Du kan fritt ta med dig hur mycket kontanter du vill mellan EU-länder utan att behöva deklarera dem. Det är ändå klokt att kontrollera lokala tullregler i de länder du besöker, eftersom vissa länder kan ha egna regler eller krav.

Vid resor till eller från EU måste du anmäla om du har med dig 10 000 euro eller mer, eller motsvarande belopp i annan valuta. Detta belopp måste deklareras till tullmyndigheterna, annars riskerar du böter eller andra rättsliga åtgärder.

Enligt EU-regler räknas inte bara sedlar och mynt som kontanter, utan även:

  • Resecheckar
  • Checkar
  • Skuldebrev
  • Investeringsguld

Mynt med ett guldinnehåll på 90 procent eller mer och guldtackor med ett guldinnehåll på 99,5 procent eller mer omfattas också.

Om du reser med mer än 10 000 euro utan att anmäla beloppet kan du straffas. Felaktiga eller ofullständiga anmälningar kan också leda till böter eller beslag av pengarna. Det är därför viktigt att noggrant följa reglerna och deklarera alla belopp som överstiger gränsvärdet.

Hur mycket kontanter får man ta med sig utanför EU?

Vid resa in eller ut ur EU med 10 000 euro eller mer, eller motsvarande belopp i annan valuta, måste du anmäla detta till tullmyndigheterna. För att göra detta kan du antingen använda en digital anmälan via en webbportal eller fylla i en specifik blankett som lämnas vid tullfiltret.

Observera att reglerna kan variera mellan olika länder. Vissa länder kan ha lägre eller högre gränsvärden och dessutom särskilda krav på dokumentation. Dubbelkolla alltid med lokala myndigheter eller med landets ambassad innan du reser för att säkerställa att du följer korrekta regler och undviker problem vid gränspassagen.

Hur anmäler man kontanter vid resor?

För en digital anmälan besöker du webbplatsen till den ansvariga tullmyndigheten i det första EU-land du anländer till eller det sista EU-land du reser ut från. Där fyller du i all nödvändig information, inkluderande beloppet du bär med dig och dess källa. Digital anmälan ger ofta möjlighet att välja “ingen att deklarera” vid gränspassagen, men se till att ha ditt anmälningsnummer och eventuella tillstånd tillgängliga om en tulltjänsteman behöver se dem.

Om du föredrar att göra en pappersanmälan kan du få blanketten på ett tullkontor eller ladda ner den online. Hur mycket kontanter får man resa med: När du anländer till Sverige, till exempel, väljer du den röda gången i tullfiltret – “varor att deklarera” – och lämnar in den ifyllda blanketten till tullmyndigheterna. När du reser ut ur Sverige, lämnar du blanketten vid en tullklareringsexpedition eller vid en röd punkt på flygplatsen.

Följ dessa riktlinjer för att undvika böter, rättsliga åtgärder eller beslag av dina kontanter. Regeln finns till för att förhindra penningtvätt, organiserad brottslighet och terrorismfinansiering, och genom att följa den bidrar du till att säkerställa att resandet sker på ett lagligt och säkert sätt.

Vad räknas som kontanter enligt EU-regler?

Enligt EU:s regler räknas följande som kontanter:

  • Sedlar och mynt: Detta inkluderar alla former av pengar som du kan hålla i handen, även om de inte längre är i omlopp men fortfarande kan växlas in på banker.
  • Överlåtbara innehavarpapper: Detta omfattar resecheckar, checkar, skuldebrev och andra finansiella instrument som penningordrar, så länge de är undertecknade men saknar en namngiven mottagare.
  • Mynt med högt guldinnehåll: Mynt som har ett guldinnehåll på 90 procent eller mer räknas också som kontanter enligt EU-regler.
  • Investeringsguld: Detta innefattar guldtackor eller guldkorn med ett guldinnehåll på 99,5 procent eller mer.

Genom att noggrant följa reglerna och deklarera kontanter över den fastställda gränsen, bidrar du till att säkerställa laglighet och säkerhet i hela EU. Säkerhetsmekanismerna runt dessa deklarationer är till för att skydda både dig som resenär och samhället i stort.

Vad händer om man inte anmäler kontanter?

Om du inte anmäler att du har med dig kontanter som överstiger 10 000 euro eller motsvarande belopp i annan valuta, kan du utsättas för en rad rättsliga och finansiella konsekvenser.

Tullmyndigheterna kan utfärda betydande böter om de upptäcker att du bär på ett belopp som överstiger gränsen utan anmälan. Bötesbeloppet kan variera beroende på vilket land du befinner dig i och storleken på det ouppgivna beloppet. I vissa fall kan böterna vara så höga att de i praktiken konfiskerar en stor del av dina pengar.

Hur mycket kontanter får man resa med: Utöver böter kan tullmyndigheterna också beslagta hela beloppet eller en del av det. Beslagtagna pengar kommer inte att återlämnas förrän en fullständig utredning har gjorts. Denna process kan vara både tidskrävande och stressande och kan i värsta fall leda till förlust av alla beslagtagna medel om myndigheterna finner att du medvetet försökt undvika anmälan.

Dessutom kan du bli föremål för ytterligare rättsliga åtgärder, inklusive rättegång. Om myndigheterna misstänker att det finns element av penningtvätt, terrorismfinansiering eller annan organiserad brottslighet kan straffen bli ännu strängare. Hur mycket kontanter får man resa med: Detta kan innebära fängelsestraff och långtgående juridiska komplikationer som påverkar ditt rykte och din möjlighet att resa internationellt i framtiden.

För att undvika dessa potentiellt allvarliga konsekvenser är det därför av yttersta vikt att du alltid anmäler kontanter som överstiger 10 000 euro eller motsvarande belopp i annan valuta innan din resa. Genom att följa reglerna och uppfylla dina deklarationsskyldigheter bidrar du till att upprätthålla lag och ordning och undviker onödiga rättsliga problem och ekonomiska förluster.

  1. Europeiska kommissionen. Tull och resor. https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/cash-controls_en
  2. Tullverket. Anmälan av kontanta medel. https://www.tullverket.se/sv/privat/resatillochfransverige/anmalankontantamedel.4.792224361590183a4d314c5.html