Ida Drougge Föräldrar

Ida Drougge Föräldrar

Ida Drougge är en svensk politiker för Moderate Coalition Party. Det är ett liberalt-konservativt politiskt parti i landet och varit ledamot av parlamentet sedan valet 2014.

Ida Drougge Föräldrar

För närvarande är hon medlem i konstitutionskommittén, med uppgiften att förbereda frågor och ta upp förslag av konstitutionell och administrativ rätt. Ida Drougge var också en före detta suppleant i utbildningskommittén.

Ida Drougge Föräldrar
Ida Drougge Föräldrar

Hon föddes den 15 augusti 1990 och detaljer om Ida Drougge Föräldrar delades ännu inte ut i allmänheten. Vid 30 års ålder har hon varit i flera jobb som produktionschef och filmproducent.

Ida Drougge Föräldrar
Ida Drougge Föräldrar
Ida Drougge Föräldrar
Ida Drougge Föräldrar

Ida Drougge var ledamot och vald ledare för Moderate Student’s National Board under ett år (2010-2011). Samma år efterträdde hon Erik Persson som ordförande för Moderate Students och fick också en plats i Moderate Youth Association’s Federal Board.

Ida Drougge Föräldrar
Ida Drougge Föräldrar

Just nu är hon medlem i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och planeringskommittén i Lidingo kommun. Ida är gift med Gustaf Drougge och de har barn.

Ida Drougge Föräldrar
Ida Drougge Föräldrar