Lars Trägårdh Föräldrar

Lars Trägårdh är en historiker av svenskt ursprung som också undervisar i historia vid Stockholms universitet. Han blev framgångsrik som entreprenör i USA sedan 1970-talet men bestämde sig sedan för att återuppta sin akademiska karriär.

Lars Trägårdh Föräldrar

Lars Trägårdh deltar nu i regeringens framtida kommission och efter sin mycket grundliga forskning publicerade han en bok “Är svensken mänsklig?” 2006 blev det en omedelbar framgång.

Lars Trägårdh Föräldrar
Lars Trägårdh Föräldrar

Från 2010 genomförde Lars fler studier om det civila samhällets relationer, varje människas rätt, om politikens inverkan på människor, samhällets förtroende för institutioner och barnens rättigheter i hela Europa och i USA.

Lars Trägårdh Föräldrar
Lars Trägårdh Föräldrar
Lars Trägårdh Föräldrar
Lars Trägårdh Föräldrar

Förutom att skriva böcker och utföra många studier kan Lars Trägårdh ofta ses på svensk TV och radio och visas i lokala tidningar.

Lars Trägårdh Föräldrar
Lars Trägårdh Föräldrar
Lars Trägårdh Föräldrar
Lars Trägårdh Föräldrar

Lars Trägårdh Föräldrar – den här berömda forskaren och historikern pratade inte mycket om sin barndom för att hålla sitt personliga liv privat, därför är informationen om Lars Trägårdh Föräldrar mycket begränsad.

Lars Trägårdh Föräldrar
Lars Trägårdh Föräldrar