Nooshi Dadgostar Längd

Nooshi Dadgostar Längd

Mehrnoosh “Nooshi” Dadgostar är en välkänd svensk politiker, sedan 2014 är hon ledamot i riksdagen. Det är den nationella lagstiftaren och det högsta beslutande organet i landet.

Nooshi Dadgostar Längd
Nooshi Dadgostar Längd

Just 2020 när hon tillkännagav att hon skulle gå till ledare för vänsterpartiet följt av avgången från Jonas Sjöstedt, som var ordförande 2012-2020. Hon valdes officiellt efter sin tidigare position som vice ordförande.

Nooshi Dadgostar Längd
Nooshi Dadgostar Längd
Nooshi Dadgostar Längd

Vänsterpartiet är ett socialistiskt politiskt parti som har sitt ursprung i en splittring från det svenska socialdemokratiska partiet 1917. Nämnda parti har aldrig varit en del av regeringen på nationell nivå.

Nooshi Dadgostar Längd
Nooshi Dadgostar Längd

Nooshi Dadgostar föddes den 20 juni 1985 i Scania, Sverige, hennes föräldrar bodde ursprungligen i Iran men bestämde sig för att flytta till Sverige för att undkomma förföljelse i början av 1980-talet men politiker växte upp i Hisingen.

Nooshi Dadgostar Längd
Nooshi Dadgostar Längd

Det finns ingen information om Nooshi Dadgostar Längd, pojkvän, eller om hon har barn just nu. Hon avslutade sina studier 2015 vid Stockholms universitet.

Nooshi Dadgostar Längd
Nooshi Dadgostar Längd