Per Bolund Längd

Per Bolund Längd

Per Bolund Längd

Per Daniel Bolund är en välkänd svensk miljöpolitiker och biolog. Han är den nyligen utnämnda ministeren för miljö och klimat i Lofven II-regeringen.

Per Bolund Längd
Per Bolund Längd

Han föddes den 3 juli 1971 i Hasselby, hans föräldrar var båda universitetsprofessorer, fars namn är Lars Bolund och hans mor är Christina Trapp Bolund. Han studerade magisterexamen i filosofi och biologi vid Stockholms universitet och gjorde en doktorsexamen vid institutionen för systemekologi.

Per Bolund Längd
Per Bolund Längd

Även när han fortfarande studerade arbetade han som forskningsassistent för ett projekt som genomför miljöstrategiska studier av framtida bilder av hållbara transporter och hållbar stadsutveckling.

Per Bolund Längd
Per Bolund Längd
Per Bolund Längd
Per Bolund Längd

År 2014 när han utsågs till finans- och konsumentminister och även till biträdande finansminister. År 2019 när han tillkännagav sitt kandidatur till Miljöpartiet och vann med majoritetsröstningar som partiets nya talesman.

Per Bolund Längd
Per Bolund Längd

Politikern har varit mycket hemlighetsfull om de personliga detaljerna i sitt liv, information om Per Bolund Längd var fortfarande okänd även identiteten på sin fru och tre barn. Han delade bara att han är en samboare, vilket är en term för ogifta par som permanent bor tillsammans och har ett gemensamt hushåll.