Per Bolund Längd Cm

Per Bolund Längd Cm

Per Daniel Bolund eller mest känd som Per Bolund är en svensk miljöbiolog och politiker. Han är nyutnämnd miljö- och klimatminister i Lofven II-regeringen.

Per Bolund Längd Cm
Per Bolund Längd Cm

Född den 3 juli 1971 i Hasselby och båda hans föräldrar brukade vara universitetsprofessorer. Bolund tog en magisterexamen i filosofi och även biologi vid Stockholms universitet där han också tog sin doktorsexamen vid institutionen för systemekologi.

Per Bolund Längd Cm
Per Bolund Längd Cm
Per Bolund Längd Cm
Per Bolund Längd Cm

Under studietiden arbetade han redan som forskningsassistent för flera projekt som genomför miljöstrategiska studier av framtida bilder av hållbara transporter och stadsutveckling.

Per Bolund Längd Cm
Per Bolund Längd Cm

Året 2014, då Daniel utnämndes till finans- och konsumentminister och biträdande finansminister. Efter fem år meddelade han sitt kandidatur för det gröna partiet där han vann med majoritetsröstning som ny talesman.

Per Bolund Längd Cm
Per Bolund Längd Cm

Politiker har haft ett förhållande länge och har tre barn, han har varit mycket privat om personliga detaljer i sitt liv, information om Per Bolund Längd Cm var fortfarande okänd även detaljerna om hans familj. Han delade i en intervju att han och är en sambo, en term som används för ogifta par som bor tillsammans och har ett gemensamt hushåll.

Per Bolund Längd Cm