faraos fiktiva dotter

Faraos Fiktiva Dotter

Det har inte nämnts något om Faraos dotter någon annanstans än i heliga böcker. Exodus ger inget namn åt faraos imaginära dotter eller far.
Faraos Fiktiva Dotter: I den judiska/kristna berättelsen förekommer faraos imaginära dotter först i Exodusboken. I Andra Moseboken beskriver avsnittet hennes upptäckt av det hebreiska barnet, Moses. I Nilens brus och hennes avsiktliga trots mot sin fars order att alla hebreiska manliga barn skulle dränkas i Nilen.
I den islamiska berättelsen är upptäckten av Moses knuten till faraos hustru Asiya bint Muzahim men inte till faraos imaginära dotter.

faraos fiktiva dotter
faraos fiktiva dotter

Inte Asiya drog mossor från floden istället, det gjorde hennes tjänare. Faraos Fiktiva Dotter: När farao fick veta om pojkens existens beordrade han omedelbart att han skulle dödas. Men Asiya ingrep och övertygade honom att behålla pojken. Palatset rekryterade en våtsköterska till barnet, som mirakulöst nog var hans födelsemor.
I alla berättelser var faraos imaginära dotter en empatisk prinsessa som senare maskerade dyrkan av idoler och osanna gudar. Faraos Fiktiva Dotter: I den islamiska versionen av berättelsen konverterade hon till och med och bekände sin nya tro på en sann Gud. Rabbinerna framställer henne också som en religiös gestalt.