magnus ladulås dotter

Magnus Ladulås Dotter

Rikissa var en svensk prinsessa, dotter till kung Magnus III och hans drottning Hedwig av Holstien. Nunnor vid S:t Klara kloster uppfostrade henne. Om en adelsman hade många flickor var det inte lätt att hitta en passande match för dem.

magnus ladulås dotter
magnus ladulås dotter

Magnus Ladulås Dotter: Så de brukade skicka sina döttrar till klostren. Där i klostret kan kvinnan få jobb. Rikissa blev så småningom klostrets abbedissa.
Abbedissan var ansvarig för pengarna som klostret hade. Kung Magnus hade gett nunneklostret mycket pengar och jord när det först anlades.

magnus ladulås dotter
magnus ladulås dotter

Magnus Ladulås Dotter: Från åtminstone 1335 fram till hennes död 1348 var Rikissa abbedissa vid St. Klara.
Enligt en fantasifull 1600-talstradition hade hon, när Rikissa överlämnades till klostret, med sig en guldkedja, som hon behöll och sedan bar under sin tid som abbedissa. Efter hennes död ärvdes den mellan klostrets abbediser, för att förvaras av Anna Reinholds dotter Leuhusen när klostret upplöstes under reformationen 1523.

magnus ladulås dotter
magnus ladulås dotter

Magnus Ladulås Dotter: Kedjan är säkerligen troligen från Rikissas tid, men har troligen förvärvats av henne efter avresan klostret.

Gustav Vasa rev Klara kloster efter reformationen 1527. Där klostret låg finns idag Klara kyrka.

magnus ladulås dotter
magnus ladulås dotter